Velkommen til fotballgruppa!

Leder: Arild Skorstad
Sekretær:  Knut Arne Rosten
Kasserer:   Lorents M. Rosten
Styremedl.:Terje Sve

Styremedl.:Margareth Mulstad

Syremedlem:Silje Rohde

Styremedlem: Marius Brevik

 

 

Nyheter