VELKOMMEN TIL HOPPGRUPPA

Leder:   Knut Sigbjørn Sklett 
Nestleder:   Trond Hegland
Kasserer:   Arnold Lysfjord 
Sekretær:   Kyrre Helstad
Styremedlem:   Gisle Tessem

Nyheter