Årsmøte 2021

24. mars 2021 kl. 19.00 på Grong Hotell.

Sakliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder og referent og protokollsignaturer
  3. Godkjenning av årsmeldinger
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Budsjett
  6. Fastsettelse av kontigent
  7. Valg
  8. Avvikling av halvårsmøte.
  9. Godkjenning av ny særidrett i idrettslaget.

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Styrets innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak:

 

Sak 2. Valg av møteleder, referent og protokollsignaturer

 

Styrets innstilling: Møteleder Kai Rune Lande, referent Inger Seem, protokollsignaturer Marit Schwartz og Egil Eriksen.

Vedtak:

 

Sak 3. Godkjenning av årsmeldinger

 

Styrets innstilling: Årsmeldingene godkjennes

Vedtak:

 

Sak 4: Godkjenning av regnskap

 

Styrets innstilling: Regnskapene godkjennes

Vedtak:

 

 

Sak 5: Budsjett

 

Styrets innstilling: Budsjettene vedtas

Vedtak:

 

Sak 6: Fastsettelse av kontigent

 

Styrets innstilling: Kontingenten holdes uendret. Kr 150 for enkeltmedlemssakp og kr 400 for familier.

Vedtak:

 

 

 

Sak 7: Valg

Sak 7a Godkjenning av valg

 

Friidrett:

Marit Strøm Schwartz (gjenvalgt som leder for 1 år) - på valg 2022

Jenny Domås (på valg 2022)

Stine-Mari Bjørnerem (gjenvalgt - på valg 2023)

Stephanie Wüstefeld (gjenvalgt - på valg 2023)

Guro Holtmon Myrvold (nytt medlem - på valg 2023)

                                    Hopp

Styret: Knut Sklett, leder – 2 nye år

Trond Hegland, nestleder – ikke på valg

Kyrre Helstad, sekretær – ikke på valg

Arnold Lysfjord, kasserer – 2 nye år

Gisle Tessem, styremedlem – ikke på valg

Vara til styret: 

Terje Stene – ikke på valg

Sjur Ivar Hjellum – ikke på valg

Tor Eidem – 2 nye år

O-gruppa

Egil Eriksen- leder  - 2020-21

Øystein       - nestleder -    21

Kåre Hallager-  kasserer – 21

Guri Moa-  sekretær  -  2020- 21

Sigve Hallager -  styremedlem – 2020- 21


Volleyball
Leder Jori Ryan 2021-2023(som leder 1 år og i styret i 2 år)

Bjørn Johan Schwarts 2021-2023

Kasserer Sissel Moe 2020-2022

Styremedlem Astri Marie Totsås 2020-2022

StyremedlemMaren Kaldahl 2020-2022

Fotball

Leder Arild Skorstad, 1 år 2021

Nestleder Silje Rohde, 1 år 2021

Stian Vang, ungdomsfotballansvarlige, 2 år 2021-2022

Kasserer Judith Holand Skage, 2 år 2021-2022

Marius Brevik, valgkomite, 2 år 2021-2022

Styrets innstilling: Valgene i gruppene godkjennes

 

Sak 7b Valg av styre

 

Valgkomiteens innstillinglegges frem på møtet.

Vedtak:

 

Sak 8: Avvikling av halvårsmøtet

 

Styret foreslår å avvikle halvårsmøtet i Grong idrettslag. Forslaget er drøftet i flere møter tidligere med gruppene, som har gitt sin tilslutning. Styret mener allikevel at dette formelt bør behandles i årsmøtet til idrettslaget.

 

Begrunnelsen for forslaget er først og fremst at halvårsmøter ikke er hjemlet i Idrettsforbundets lover, som alle tilsluttede idrettslag er forpliktet til å følge. I tillegg legger halvårsmøtet mye beslag på styrets oppmerksomhet og arbeidskapasitet, uten at det bidrar til særskilt utvikling.

 

Styrets innstilling til vedtak:

 

Grong idrettslag avvikler halvårsmøtet. Alle gruppene må heretter avholde årsmøter innen 1. mars og levere årsmelding og regnskap for kalenderåret.

 

Vedtak:

 

Sak 9: Opptak av ny særidrett i idrettslaget

 

Bergsmo turnforening søker opptak i Grong idrettslag. Turnforeningen har hatt aktiviteter siden høsten 2016 og ble stiftet som forening 17.04.2018. Foreningen har et velfungerende styre med leder og 3 styremedlemmer og god økonomi. De har gjennom ulike tilskudd og sponsormidler skaffet seg turnutstyr for ca 70 000,-.

 

I henhold til Norsk idrettsforbund sine lover skal årsmøtet i idrettslaget vedta opptak i nytt særforbund, og deretter søke idrettsforbundet om dette.

 

Styrets innstilling til vedtak:

 

Grong idrettslag søker opptak i Norges gymnastikk og turnforbund.

 

Vedtak:

Medlemskontigent 2021

Det er nå tid for å betale medlemskontigenten sin. 

Vi ber innstendig om at dere som har mulighet betaler via www.minidrett.no. Dette vil lette vår oppgave med administrering av idrettslaget betraktelig. Oppskrift på bruk av minidrett ligger på www.grongil.no (se i menylinjen øverst).

OBS! Det finnes nå en app for både android og iOS. Last ned denne - det vil forenkle mye! 

Dere som er registrert med både e-post og mobiltelefon vil få krav på begge medier (e-post og sms). Vedlagt e-posten vil det være en pdf- faktura som kan brukes til å betale via bank (nettbank, telefonbank osv.) Vi oppfordrer dere uansett til å bruke www.minidrett.no.

Dersom du ikke får denne meldingen på e-post (bare på sms) betyr det at du ikke er registrert med e-post adresse i idrettens systemer. Det betyr at du ikke vil kunne betale med nettbank/bank, men må benytte minidrett. I fall du likevel ønsker betale med nettbank/bank ber vi deg sende en e-post til grongidrettslag@gmail.com slik at vi kan registrere deg med e-post og sende pdf-faktura.

Familier. Vær oppmerksom på at krav vil komme til alle familemedlemmer dersom de er registrert med e-post eller mobiltelefon, men skal selvfølgelig bare betales av et familiemedlem.

Forsikring. Det er svært viktig at medlemmer som skal delta i idrettsaktiviteter betaler sin medlemskontigent fordi idrettens forsikringer ikke er gyldig uten.

Intersport-sport. Medlemskap gir opp til 20 % rabatt på Intersport, Grong

Ang.Medlemskort/Medlemsbevis:
Intersport (G-sport), Grong vil kreve dokumentasjon for betalt medlemskap og dette kan du som medlem gjøre slik:

A: De som er registrert på Min Idrett:

Skrive ut medlemskort under fanen:medlemskap.

B: Ta bilde på mobilen av kontoutdraget som viser når kontingent er betalt .

Ny hjemmeside

Vi har nå fått etablert en ny, moderne hjemmeside med muligheter for enkel redigering for innlegging av bilder, tekst mm. Foreløbig er vi i startfasen og det er svært viktig at gruppene nå kjenner sin besøkelsestid og nytter dette verktøyet til å informere medlemmene sine.

Siden vil ikke bli offentliggjort før vi er "oppe og går" med KlubbAdmin og alle grupper er godt informert. Pr. november 2015 har 4 grupper meldt sin interesse og 3 av disse har begynt å bruke sin side. Det er alpingruppa, orienteringsgruppa og langrennsgruppa. Friidrettsgruppa ligger i startgruppa. 
Interesse meldes til hovedstyret.

NB! Det er nå oppretta egen e-postadresse til laget: grongidrettslag@gmail.com

Styret

Kontakt oss:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.