Kjære medlem!

Som du kanskje allerede er kjent med  har Norges idrettsforbund  krevd nye løsninger  for medlems -administrasjon. Vi vil her gi en kort beskrivelse av hva dette innbærer for deg som medlem/foresatt:

Den store forskjellen er at du i utgangspunktet sjøl skal håndtere ditt medlemskap. Dette skjer gjennom nettstedet  www.minidrett.no.  Her vil du finne all informasjon som er registrert om deg og du skal altså ajourføre dette sjøl.
En annen stor forskjell  er at du ikke vil få tilsendt papirfaktura, men kun et varsel  enten på e-post med pdfvedlegg eller som SMS (eller begge deler) når det er tid for å betale medlemskontigent. Betaling kan da gjøres ved vanlig netthandel på www.minidrett.no eller ved å bruke bankgiro.

 Vi  jobber med å få på plass en løsning for de som ikke har e-post/mobiltelefon.

Første gangs innlogging på  www.minidrett.no  :
Kortversjon: 
Trykk ”ny bruker”.
 Registrer brukeropplysninger. Opprett brukernavn og passord. Bekreft brukeropplysninger med engangskode du får tilsendt på SMS. Ved første gangs innlogging må du verifisere identiteten din med fullstendig personnummer.
NB. Legg inn e-post adresse og mobilnummer dersom dette ikke er gjort fra før av!

Komplett informasjon om  www.minidrett.no finner du her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Nærmere beskrivelse av idrettens bruk av persondata finner du her:
https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID

Innkreving av medlemskontigent som beskrevet ovenfor, vil skje fra 1/1-2016.
 

Hvordan bruke ”minidrett.no”

De viktigste funksjonene her vil i første omgang vil være:

Betaling , Mine idretter, Min profil  og Medlemskap

Betaling: Her vil du finne ev. betalingskrav dvs. medlemskontigent. Seinere kanskje også treningsavgifter. Dette fungerer da  som en vanlig nettbutikk, du trykker for å betale og får opp valg om hva slags betalingskort du vil bruke.
For de som ikke vil bruke denne løsningen er det mulig å ta ut faktura som PDF fra samme nettside og ev. betale i bank eller nettbank. Krav som blir sendt ut på e-post vil ha et pdf vedlegg som fungerer som en vanlig faktura og kan betales i nettbank/bank. Krav sendt ut som SMS må betales på www.minidrett.no 

Mine idretter: VIKTIG! Her kontrollerer du din idrettstilknytning, velg ”idrett”, velg ”område” ”, trykk knappen ”søk om medlemskap”. NB! Du kan velge flere idretter.

Min profil: Registrer mobilnummer og e-post dersom det ikke er gjort. Her kan du også endre brukernavn og  passord.

Medlemskap: Her finner du muligheten til skrive ut medlemskort. Vi oppforder alle til å gjøre dette. Det vil da kunne brukes som et fordelskort hos G-Sport, Grong.