Ny e-postadresse

E-post til Grong Il skal heretter gå til: grongidrettslag@gmail.com

24.04.2015 11.11